ambiente gallerie massage order ambien can you take ambien with gabapentin

soma laishram boyfriend buy soma soma employment center

dog seizure valium buy valium online drug giant valium crossword

tramadol and weed experience buy tramadol online tramadol product information

tramadol medication for dogs tramadol online no prescription tramadol and diazepam safe

Na zkušenou

Masivními interiérovými dveřmi prošel z chodby do otcovy pracovny. Na jeho tváři se usadil výraz obdivu. Dubová kancelář byla snad ještě honosnější, než jak si ji pamatoval, když před rokem odjížděl. Otec chtěl, aby, ještě než nastoupí jeho místo, Adam rok pracoval v dceřiné firmě, kterou založil. V zahraničí, aby si procvičil cizí jazyk.

Jiná kultura

Zprvu se Adamovi nechtělo, ale musel uznat, že to byla úžasná zkušenost. Rok v Japonsku utekl jako voda, a on se vyjma obchodní činnosti a ekonomiky naučil i jinému jazyku, mravu a kultuře. Když se po roce vrátil, aby se s otcem přivítal a aby dojednali, kde přesně jeho nejmladší syn nastoupí, mu otec nechal vzkaz, že je ve Švýcarsku. Přiletí prý zítra odpoledne, má pro něj naplánovaný celý víkend práce, ale prý i zábavy. Adam se na chvíli zastyděl a doufal, že se otec nedozvěděl o tom, co dělal se sekretářkami.