ritonavir discount furniture buy kaletra get Hivus-LR

meds for tramadol withdrawal tramadol 50mg tramadol Mesa

will tramadol help abdominal pain tramadol 50mg hjälp att sluta med tramadol

generic soma india soma online jogo de soma zero significado

soma mail co in buy soma parking soma area

Nejste v tom samy

Nejednou se s podobným sloganem setkáte v televizním vysílání, v tisku či na jiných reklamních nosičích. Vyvolání pocitu sounáležitosti totiž patří k nejefektivnějším komunikačním (či možná lépe manipulačním) technikám. Ovšem pokud se týká klimakteria, zde si můžete být naprosto jisté, že v tom skutečně samy nejste, jelikož na Zemi žijí více než tři miliardy žen, z nichž většin prochází podobnými životními těžkostmi jako Vy sama.

Andropauza je reálnou záležitostí

Nebuďte tedy plně soustředěny pouze na sebe, milé dámy, ale mějte na paměti, že podobným kritickým obdobím si ve svém životě projde dříve či později také Váš partner, Vaše opora. Muži sice nemívají „své dny“, ale jsou velmi nevrlí, když o tyto své neexistující dny nakonec přijdou.